Η Επιστήμη του Θέατρου στον 21ο Αιώνα – Puchner Walter

Το παρόν μελέτημα εξετάζει τις εξελίξεις της έρευνας στο χώρο της Θεατρολογίας μέσα από ένα αναστοχαστικό πρίσμα.
Comments : Off