Στέλλα Άντλερ : ασκήσεις υποκριτικής

Ασκήσεις Υποκριτικής της αμερικανίδας ηθοποιού Στέλλα Άντλερ από το American Laboratory Theatre.
Comments : 0

Sanford Meisner Technique Summary / Acting Method

                                Sanford Meisner (1905 –1997), also known as Sandy, was an American actor and acting teacher who developed a form of Method acting that is now known as the Meisner Technique. The goal of the Meisner technique has often been described as getting...
Comments : 0