Πειραματισμός στον κινηματογράφο, Αγγελίνα Βοσκοπούλου – MA in Digital Arts University of Arts London

Ο πειραματισμός στον κινηματογράφο διευρύνει τα όρια της τέχνης και προκαλεί συζητήσεις για θέματα που πιθανόν δεν θα είχαν τεθεί διαφορετικά.
Comments : 0