«Βιομηχανική» του Μέγιερχολντ / Meyerhold’s Biomechanics

"If the tip of the nose works, the whole body works" Μια εισαγωγή στη τεχνική της Βιομηχανικής του Meyerhold. (greek / english )
Comments : 0