ΨΥΧΩΣΗ! [4.48 Psychosis] της SARAH KANE

3ος χρόνος επιτυχίας: 9 παραστάσεις στην Θεσ/νίκη (9/10 έως 24/10/2015) και 8 τελευταίες παραστάσεις στην Αθήνα (23/11 έως 15/12/2015)
Comments : 7

“Global Civil War” at the European Media Art Festival 2014

+the Institute [for Experimental Arts] proudly presents the show of the short film "Global Civil War" directed by Tasos Sagris at the European Media Art Festival 2014
Comments : 0
12